De bezoeker aan een pilotevenement verklaart zich (door aanschaf kaart of bezoek aan het evenement) bereid om aan een aantal voorwaarden te voldoen, die passen bij het wetenschappelijk onderzoek waar hij of zij bij het pilotevenement aan deelneemt:

 

Vooraf

·    De bezoeker downloadt na inschrijving of aanschaf van de toegangskaart de Close app ten behoeve van communicatie

·    De bezoeker wordt vooraf getest, binnen 48 uur voor aanvang van het evenement

·    Indien de bezoeker een positieve test voor COVID-19 heeft, zal hij of zij niet naar het evenement komen

·    De bezoeker vult naar waarheid een gezondheidsverklaring in, binnen 4 uur voor het evenement

·    Indien de bezoeker één van de vragen van de gezondheidsverklaring met ja beantwoordt, komt hij of zij niet naar het evenement

·    Iedere bezoeker moet persoonlijk geregistreerd zijn en bereikbaar zijn voor de organisatie

·    De bezoeker volgt de aanwijzingen vanuit de organisatie op, zowel aanwijzingen die per mail/app of anderszins gegeven worden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het evenement, als aanwijzingen die door vertegenwoordigers van de organisatie persoonlijk gegeven worden

·    Personen met een pacemaker zijn helaas uitgesloten van deelname, in verband met het gebruik van een 'tag' die van invloed kan zijn op de werking van de pacemaker.

·    De bezoeker houdt zich aan de RIVM richtlijnen zoals die gelden voor het dagelijks verkeer (1,5 m afstand, groepsgrootte, etc)

 

Tijdens

·    Indien de bezoeker gevraagd wordt een sneltest en/of temperatuurmeting te doen, zal hij/zij hieraan meewerken

·    De bezoeker draagt op verzoek van de organisatie beschermende maatregelen als een mondkapje

·    De bezoeker is zich er van bewust dat hem/haar gevraagd kan worden om dichter bij elkaar te komen dan 1,5 m

·    De bezoeker krijgt een tag of andere detectiemiddel om haar bewegingen te registreren

·    De bezoeker kan door waarneming of video-analyse gevolgd worden en verklaart zich bereid dat deze beelden voor analysedoeleinden worden gebruikt

·    De bezoeker verklaart zich akkoord met het feit dat alle verzamelde data en videobeelden gebruikt worden voor analysedoeleinden ten behoeve van het wetenschappelijke onderzoek.

 

Na afloop

·    De bezoeker wordt achteraf getest, vijf dagen na afloop van het evenement

·    De bezoeker houdt in de periode na het evenement (tien dagen) rekening met het feit dat er geen kwetsbare groepen worden bezocht, tot het moment dat er een negatief COVID testresultaat bekend is van de bezoeker

·    Als de bezoeker in de periode na het evenement (drie weken) klachten vertoont, wordt dit gemeld via de website backtolive.nl

·    Als de bezoeker in deze periode positief blijkt voor COVID-19, wordt een aanvullende test gedaan om  te kijken of hij of zij besmet is geraakt tijdens het evenement

 

Naast deze voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van de organisator van het evenement. Deze zijn bij de aanvullende informatie van het desbetreffende event te vinden.

 

Gezien het feit dat er sprake is van een pilotevenement is toegang voor mensen, die behoren tot een risicogroep, niet mogelijk.