Voor het weer verantwoord en veilig kunnen organiseren van toekomstige evenementen, is het nodig dat in de praktijk onderzoek door middel van pilot events wordt uitgevoerd. De pilots zijn enerzijds bedoeld om op zichzelf nieuwe inzichten te leveren. Anderzijds sluiten de pilots aan bij overig onderzoek dat het Fieldlab uitvoert of in voorbereiding heeft. Op basis van de onderzoeksresultaten kan de sector verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van haar bezoekers. Het uitvoeren van pilots moet de volgende inzichten opleveren:

 

Contact

  • Inzicht in het aantal contactmomenten tussen bezoekers

  • Inzicht in de duur van contactmomenten tussen bezoekers

  • Inzicht in type contact om interacties te kunnen gaan categoriseren op risico van het contact

  • Inzicht op welke wijze interacties afhangen van de toegelaten capaciteit per m2

  • Welke maatregelen effectief bijdragen aan beperken van contact

Gedrag

  • Inzicht op welke manier men wenselijk gedrag stimuleert

  • Inzicht in welke maatregelen goed worden nageleefd en waar uitdagingen liggen

Implementatie van maatregelen:

  • Inzicht op welke manier maatregelen zo goed mogelijk in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd

  • Inzicht in de (logistieke)haalbaarheid van nieuwe activiteiten zoals de inzet van sneltesten waarbij bezoekers ‘aan de deur’ worden getest, de inzet van temperatuurmeting, triage en instroomprotocollen (gespreide aankomst- en vertrektijden)