De lijst met vragen en antwoorden wordt continu bijgewerkt. Heeft u vragen die hier niet worden beantwoord? Stuur die dan naar info@fieldlabevenementen.nl.

 

Wat zijn pilot events?

Pilot events zijn praktijkonderzoeken rondom bestaande evenementen. Deze onderzoeken zijn gericht op het verkrijgen van kennis en data om in de toekomst weer veilig en verantwoord evenementen, met een grotere bezoekerscapaciteit, te kunnen organiseren.

 

Wie organiseert de pilot events?

Er zijn diverse organisatoren van de pilot events. Mojo en ID&T zijn verantwoordelijk voor de concerten in Ziggo Dome en festivals op het terrein van Lowlands/Defqon. De KNVB werkt samen met N.E.C. en Almere City FC aan de organisatie van reguliere competitiewedstrijden, Eventplatform is verantwoordelijk voor het zakelijk evenement in de Jaarbeurs. Stage Entertainment neemt de organisatie van de theatervoorstelling in het Beatrix Theater voor haar rekening. Fieldlab Evenementen haakt, voor de uitvoering van de pilot events, aan bij bestaande evenementen.

 

Waar kan ik kaarten kopen?

Kaarten zijn verkrijgbaar via de verkoopkanalen van de organisator. Deze zijn te vinden via de website van de desbetreffende events. Linkjes naar de evenementen zijn te vinden via het menu Data Pilot Events.

 

Kan ik mijn toegangsbewijs overdragen als ik zelf niet kan gaan?

Nee, het toegangsbewijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Als voorwaarde geldt onder meer dat de houder van een toegangsbewijs geregistreerd moet staan en bereikbaar voor de organisatie moet zijn.

Moet ik getest worden voordat ik een pilot event bezoek?

Ja, de bezoeker moet vooraf worden getest en vult binnen 24 uur voor het evenement, naar waarheid, een gezondheidsverklaring in.

Moet ik gezond zijn om deel te nemen aan een pilot event?

Alleen negatief geteste personen mogen deelnemen aan de pilot evenementen. Iedere bezoeker wordt maximaal 48 uur voorafgaand aan de pilot-evenementen getest. Pilot bezoekers kunnen zich inschrijven om mee te doen aan de Pilot evenementen. Bij het inschrijven worden een aantal vragen gesteld om een representatieve groep deelnemers te kunnen selecteren en tevens risicogroepen uit te sluiten van deelname.

Ik moet in quarantaine omdat ik in aanraking ben geweest met een besmet persoon. Kan ik dan nog wel naar een pilot event?
Nee, helaas. Hier gelden de regels van het RIVM.

Is de Corona-melder app verplicht voor deelname aan de pilot events?

Dit kan niet worden verplicht, maar wordt wel ten zeerste aangeraden.

Moet ik mee doen aan het onderzoek tijdens de pilot events?

Ja. De bezoeker kan bijvoorbeeld gevraagd worden deel te nemen aan een sneltest, zijn of haar temperatuur te laten meten of een mondmasker dan wel faceshield te dragen gedurende het pilot event. De bezoeker is verplicht gehoor te geven aan verzoeken die in het belang van het onderzoek worden gedaan.

Wat is Fieldlab Evenementen?

Fieldlab Evenementen is de overkoepelende organisatie voor de gehele evemementenbranche die, mede namens de Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform en ClickNL, in samenwerking met vier ministeries en de wetenschap.